29. Obraz - kněžna Leopoldina z Lobkowicz

30. Rokokové portréty a drobné užité umění

31. Balkonový a Koncertní sál (V době koncertu je Koncertní sál uzavřen.)

32. Rodinná kaple - oltář sv. Václava (V době koncertu je kaple uzavřena.)